Corona Virus Statement

เราได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโลก

 

ประการแรกสารประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราผลิตในสหรัฐอเมริกา ซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในประเทศ ดังนั้นเราได้เพิ่มสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการและสามารถรับมือกับวิกฤตได้ทันที

 

ข้อกังวลหลักของเราในวันนี้คือวัสถุดิบที่มาจากในประเทศบางส่วนอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น เราไม่คาดว่าจะมีการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ของเราในขณะนี้และเราจะแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบถึงความพร้อมจำหน่ายและปัญหาด้านราคาหากเกิดขึ้น

 

น่าเสียดายที่เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เหนือการควบคุมของใคร ๆ และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้ตลอดเวลา เราจะดำเนินการในเชิงรุกต่อไปเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดวิกฤตนี้ เราจะติดต่อกับลูกค้าทุกคนหากสถานการณ์เปลี่ยนไป