เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้ลงนามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ  Albemarle กำหนดวัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักของสหประชาชาติ การมีส่วนร่วมที่เราทำทั้ง 9 นี้ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของเรากับการก้าวไปสู่วาระโลกปี 2030

GOOD HEALTH & WELL-BEING

GOOD HEALTH & WELL-BEING

We value the safety and well-being of our employees, contractors, suppliers, business partners, and community members.

good health

Albemarle has a robust set of safety standards, policies, and procedures at both the corporate and site level.  We also have various programs in place to recognize and mitigate hazards (our SCAN program), our employees receive regular training in life-saving rules and we have a Special Event Management Plan. We monitor and report our safety performance and the results are part of the Annual Incentive Program for named executive officers and most of our global employees.

We continuously work toward zero injuries, process safety incidents, and environmental releases. By keeping our operations safe and minimizing emissions we also contribute to the well-being of communities around our sites.

GENDER EQUALTY

GENDER EQUALITY

Diversity, equity, and inclusion (DE&I) are essential to our ability to effectively carry out our mission, and gender equality is an important element of that.

Gender equality is a fundamental and value-enhancing tenet that is critical to our company culture and decision-making practices. We continuously work to attract, hire, develop, and retain high-quality, diverse talent and provide the opportunity for success independent of gender.

We strive to ensure all our employees feel a sense of belonging, remain engaged, and are comfortable sharing their views and opinions. We aim to have a diverse workforce where all employees can reach their full potential in an inclusive environment while leveraging unique skills, backgrounds, and experiences to drive innovation in the marketplace. We commit to an equitable workplace where our employees have fair access to opportunities to achieve their career aspirations. We actively work to remove systemic barriers by challenging and responding to bias and discrimination within our workplace and in the communities where we work and live.

In 2020, we appointed a Vice President Diversity Equity & Inclusion (DE&I), who is responsible for the DE&I strategy. Gender equality is an important dimension of this strategy. Women-led Connect Groups, women talent development and unconscious bias training are examples of our approach and the contribution to SDG 5.

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

At Albemarle, people are our best asset and the key to our success.

We strive to provide our employees with a competitive compensation and benefits package, including performance incentives, opportunities for career advancement, and resources to empower them to effectively manage their health and well-being and personally thrive.

We focus on hiring the right people for the right roles and investing in their personal and professional development to give them the tools they need to succeed and grow at Albemarle. This philosophy on investing in talent allows us to be future focused—to equip our employees with the knowledge and experience they need not just today, but five and 10 years into their Albemarle career.