การล้างทำความสะอาด คราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยระบบไอระเหย (Vapor degreaser)

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำความสะอาด ล้างและอบแห้งชิ้นงานที่ปนเปื้อน ได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวทำละลาย (น้ำยาทำความสะอาด) นำไปใช้กับเครื่องล้างไขมันระบบ…

ABZOL® Solvent cleaners คืออะไร

n-propyl bromide, 1- bromopropane, nPB
ABZOL® เป็นตัวทำละลายประเภทโบรมีน ซึ่งเข้ามาทดแทนสารละลายประเภทคลอรีนที่มีความเป็นพิษสูง ตัวทำละลายประเภทโบรมีนใช้สำหรับล้างทำความสะอาดซึ่งทางบริษัท Albemarle ได้พัฒนา…