การล้างทำความสะอาด คราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยระบบไอระเหย (Vapor degreaser)

การล้างคราบน้ำมันด้วยระบบไอระเหย (Vapor degreaser)

 

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำความสะอาด ล้างและอบแห้งชิ้นงานที่ปนเปื้อน ได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวทำละลาย (น้ำยาทำความสะอาด) นำไปใช้กับเครื่องล้างไขมันระบบไอน้ำ (Vapor degreaser machine) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการทางเทอร์โม -การต้มและกลั่นตัวของน้ำยาทำความสะอาด ทำให้เกิดไอระเหยไปเกาะบนชิ้นงาน ทำความสะอาดชิ้นงานได้อย่างละเอียด เข้าถึงในจุดที่เข้าถึงยาก

 

การล้างคราบน้ำมัน คราบไขมัน ด้วยน้ำยา ABZOL (n-propyl bromide,nPB) ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อโลกช่วยให้การทำความสะอาดมีคุณภาพสูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเกิดความเสียหายกับชิ้นงานและส่วนประกอบต่าง ๆ

 

จุดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ คือน้ำยาทำความสะอาดไม่เคยเสื่อมสภาพ เนื่องจากน้ำยาทำความสะอาดถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องจึงมีการใช้หลายร้อยหรือหลายพันครั้ง ทำให้การล้างไขมันด้วยไอละเหยมีต้นทุนราคาไม่แพง

 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ“ การต้ม-การเดือด” ไม่ได้ใช้ความร้อนสูง น้ำยาทำความสะอาด ABZOL จะต้มที่อุณหภูมิอ่อนมากโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 40˚C ถึง 70 ° C อุณหภูมิต่ำช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงานและยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน