ABZOL® Solvent cleaners คืออะไร

ABZOL® Solvent cleaners คืออะไร

 

n-propyl bromide, 1- bromopropane, nPB
ABZOL® เป็นตัวทำละลายประเภทโบรมีน ซึ่งเข้ามาทดแทนสารละลายประเภทคลอรีนที่มีความเป็นพิษสูง ตัวทำละลายประเภทโบรมีนใช้สำหรับล้างทำความสะอาดซึ่งทางบริษัท Albemarle ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีคุณสมบัติชำระล้างด้วยไอน้ำซึ่งทัดเทียมกับตัวทำละลายคลอรีน เช่น เมทิลีนคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น ไม่ติดไฟและแห้งเร็ว จึงทำให้เป็นตัวทำละลายที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังสามารถชำระล้างไขมันบนชิ้นส่วนโลหะแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ความละเอียดสูง รวมไปถึงเซรามิกส์, แก้วอีกด้วย

จุดเด่น

 

1) ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีค่าแสดงระดับการทำลายโอโซน(ODP) ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน(GWP) ในระดับต่ำจึงเป็นตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) ตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟเนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายสารอันตรายตามกฎหมายอัคคีภัย
3) ความเสถียรอันยอดเยี่ยมมีความเสถียรกับโลหะส่วนใหญ่ และยังแสดงให้เห็นถึงความเสถียรอันยอดเยี่ยมต่อปฏิกิริยาเทอร์โมไลซิส, ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
4) พลังในการชำระล้างอันยอดเยี่ยมมีพลังในการชำระล้างสูงทัดเทียมกับตัวทำละลายประเภทคลอรีนเนื่องจากมีความสามารถในการซึมผ่านสูง จึงทำให้สามารถซึมผ่านไปยังช่องว่างแคบ ๆ ได้ดี
5) แห้งเร็วเช่นเดียวกับตัวทำละลายประเภทคลอรีน